Preview Mode Links will not work in preview mode

Hitfactor Podcast


Sep 4, 2018

I denne episoden snakker Jan Stian og Espen om Angry Moose, rett etter matchen.

Vi svarer også på et lytterspørsmål.