Preview Mode Links will not work in preview mode

Hitfactor Podcast

Sep 4, 2018

I denne episoden snakker Jan Stian og Espen om Angry Moose, rett etter matchen.

Vi svarer også på et lytterspørsmål.


Sep 4, 2018

Det er dessverre en stund siden sist vi la ut podcast, da vi har hatt mye å gjøre i sommer med både ferie, forberedelser til Angry Moose, og skyting av diverse konkurranser.

Dette er en tidligere upublisert episode spilt inn i Mai, om Cops Cup i Gøteborg, som var årets Nordiske mesterskap.

Vi snakker også om...