Preview Mode Links will not work in preview mode

Hitfactor Podcast

May 10, 2018

I denne episoden snakker vi om det aller første Norgesmesterskapet i Production Optics.

Vi snakker også mye om matchorganisering, planlegging, og forberedelser for bygging, men også litt om reising og forberedelser før utenlandsmatcher.

Sjekk vår Youtube-kanal for å se teaser, og full-lengde film fra SNO.