Preview Mode Links will not work in preview mode

Hitfactor Podcast

Feb 24, 2018

Frivillighet, matchorganisering og hjelpemannskaper.

Hva skal vi gjøre for å øke bidrag til frivillighet?

Hvorfor blir det flere og flere som kun skyter, men ikke jobber?

En samtale om utfordringer og mulige løsninger.